İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
 
İşletme, iktisat, psikoloji ve uluslararası ilişkiler...  Türkiye’de en çok rastlanan program üçlemesi bu olmalı.  Vakıf üniversitelerinin neredeyse hepsinde, devlet üniversitelerinin de büyük çoğunluğunda bulunan programlar.  Bu kadar “sıradan” programları bünyesinde barındıran  bir fakültenin dekanı olarak sizlere bizim programların ne kadar çağdaş olduklarını, öğretim üyelerimizin ne kadar iyi eğitimli araştırmacılar olduklarını anlatmaya başlarsam, yazının devamını okumamanıza kızma hakkım olmaz herhalde.  Tabii ki yeni kurulan bir üniversitenin programları çağdaş olacak, ve yine tabii ki öğretim üyeleri dikkatle seçilmiş olacak - başka türlü bu kadar çok rastlanan programın arasında söz sahibi olmak mümkün olabilir mi?  Ama sizin bizi tercih etmeniz için söyleyecek başka şeylerimizin olması gerek.  Ve bizim çağdaş programlar/iyi akademisyenler dışında söyleyecek çok şeyimiz var.
 
Eğitimin Amacı: Akademisyen olarak eğitimin amacını gerçeği aramak, kendini ve dünyayı keşfetmek, ve insanoğlunun bilgi dağarcığını zenginleştirmek olarak görüyorum.  Fakat kanımca bir üniversitenin eğitimin amacını belirleyip öğrencilerine empoze etmesi bir tür akademik elitizmdir. Her öğrenci kendi hedefini belirleyebilmelidir, ve üniversite her öğrencisine hedefine doğru yürürken gereken desteği vermelidir.  Akademisyen olmak isteyen öğrencimizi desteklediğimiz kadar girişimci olmak isteyeni de, bir KOBİ’de çalışmak isteyeni de, devlette görev almak isteyeni de, bir çokuluslu şirkette çalışmak isteyeni de destekliyoruz.  
 
Esneklikler: Üniversitemizin temel prensiplerinden birisi öğrencilere olabildiğince esneklik sağlayarak eğitimlerini bireyselleştirmelerine olanak sağlamak.  Bu bağlamda, fakültemizin öğrencilerinin hangi programa kabul edilmiş olurlarsa olsunlar istedikleri programa geçebilmelerine engel getirmiyoruz.  Ayrıca fakültemizdeki üç programın aralarındaki sinerjiye dikkat çekerek her öğrencimize kendi programları dışındaki iki programın birisinde yandal veya çift anadal yapmalarını öneriyoruz.  Güçlü yurt dışı üniversite ağımız sayesinde öğrencilerimize ilk 3 yılı üniversitemizde tamamladıktan sonra 2 yıl yurt dışında okuyarak hem lisans hem de yüksek lisans diplomasi alabilme fırsatı, “Acelem var” diyen öğrencimize ise lisans programımızı 3 yılda bitirme fırsatı veriyoruz.
 
Yetkinlikler: Çağımızda içerik artık meta oldu.  İçerik odaklı eğitim için öğrencinin üniversiteye ihtiyacı gitgide azalıyor.  Öte yandan, yetkinliklerin önemi hiç azalmadı.  21. Yüzyılın kurumlarında başarıyı belirleyecek  olan içerik değil yetkinlikler - yani liderlik, kritik düşünme ve problem çözme, işbirliği, iletişim, bilgiye erişim, analiz ve sentez, teknoloji okuryazarlığı, inisyatif alma, ve girişimcilik olacak.  Fakültemizdeki programları bu gerçeği göz önünde tutarak kurguladık.  Herkesin verebileceği içeriğin yanında esas önemli olan yetkinlik geliştirmeyi temel hedeflerimizin arasına koyduk.
 
Pedagoji: Üniversitemiz hiçbir üniversitenin yapmadığı bir değişikliğe imza atıyor, ve tüm programlarda “Flipped Classroom” uygulamasına geçiyor. Bu uygulama öğrenciyi merkeze alarak öğrenmenin kolay kısmını - yani içeriği öğrenmenin sorumluluğunu - öğrenciye veriyor, ve değerli ders saatlerini içerik üzerine zihin açıcı tartışmalara ayırıyor.  Öğrenciler hem istedikleri yerde ve zamanda istedikleri hızda öğreniyorlar, hem eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanıyorlar, hem grup çalışması ve iletişim yetkinliklerini, hem de kendi zamanlarını yönetme ve kendi kendilerine öğrenebilme yetkinliklerini geliştiriyorlar. Yani pedogojik seçimimiz, esneklik ve yetkinlik geliştirme hedeflerimiz ile tam olarak örtüşüyor.
 
Özetle, fakültemizdeki programlar ismen ülkedeki en sıradan programlardan olmalarına rağmen nitelik olarak emsallerinden çok farklılar.  İşletme, iktisat, veya uluslararası ilişkileri farklı bir şekilde okumak isteyen öğrencileri heyecanla bekliyoruz. Öğrenmeye sınırsız özgürlük MEF Üniversitesinde!
 
Prof. Dr. Erhan ERKUT
Rektör Yardımcısı
Dekan

Sosyal Medya